SPOLEČNĚ
S RÖDL & PARTNER
SILNĚ DO BUDOUCNOSTI

1. 10. 2014 jsme se spojili s Rödl & Partner. Celková struktura vedení a personálu společnosti VORLÍČKOVÁ PARTNERS zůstala zcela zachována. Vaši partneři a kontaktní osoby jsou Vám nadále k dispozici beze změn. Značka VORLÍČKOVÁ PARTNERS pokračuje s dodatkem „A part of Rödl & Partner Group“.

Naše nové webové stránky najdete zde

GEMEINSAM MIT
RÖDL & PARTNER
STARK IN DIE ZUKUNFT

Wir haben uns zum 1. 10. 2014 Rödl & Partner angeschlossen. Der Zusammenschluss erfolgte unter vollständiger Aufrechterhaltung der gesamten Führungs- und Personalstruktur. Ihre zuständigen Partner und Kontaktpersonen stehen Ihnen unverändert zur vollen Verfügung. Die Marke VORLÍČKOVÁ PARTNERS wird unter dem Namenszusatz „A part of Rödl & Partner Group“ fortgeführt.

Unsere aktuelle Webseite finden Sie hier

BUILDING A STRONG
FUTURE WITH
RÖDL & PARTNER

On 1 October 2014 we joined Rödl & Partner. The combination of our businesses was executed with full preservation of the management and employee structure of VORLÍČKOVÁ PARTNERS. Your partners and contact persons remain at your full disposal. Going forward the brand VORLÍČKOVÁ PARTNERS will carry the suffix “A part of Rödl & Partner Group”.

Please find our new webpage here